NAPC Secretary at Lead Convenor Noel K. Felongco at ibang kawani ng NAPC nakipagpulong sa mga pinuno ng Occupationally Disabled Workers Association of the Philippines, Inc. (ODWAPI)

NAPC Secretary at Lead Convenor Noel K. Felongco at ibang kawani ng NAPC nakipagpulong sa mga pinuno ng Occupationally Disabled Workers Association of the Philippines, Inc. (ODWAPI)