NAPC: Pagprotekta sa karapatan ng mga kabataan, epektibong paraan vs kahirapan