NAPC magbibigay ng tulong teknikal sa ODWAPI at iba pang sektor sa pagbalangkas ng mga activity proposal

Nagkaroon ng inisyal na pagpupulong ang NAPC sa pangunguna ni Secretary/Lead Convenor Noel Kinazo Felongco at iba pang kawani kasama ang mga pinuno ng Occupationally Disabled Workers Association of the Philippines, Inc. na sina G. Joel F. Santamaria, Vicente Eduardo I. Molina at G. Frederick Joaquin upang makilala at mapag-usapan ang mga posibleng partnerships tungo sa pagtugon sa mga pangangailangan at pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng mga miyembro ng ODWAPI na pawing mga taong may kapansanan o PWDs at maging kanilang mga pamilya na naninirahan sa mga malalayong lugar.

Nangako ang NAPC partikular ang kinatawan ng Policy and Planning Service ng ahensya na bibigyan ng tulong teknikal ang naturang asosasyon sa pagbalangkas ng activity proposal at conceptual framework ng mga pagsasanay at programang pangkabuhayan ng ODWAPI.

Samantala, makikipagugnayan rin ang kinatawan ng Basic Sector Coordination and Advocacy Service (NAPC-BSCAS) upang mai-konekta ang mga pinuno ng ODWAPI sa PWD Sector Representative at mga miyembro ng ahensya. 
Inaasahang isasama rin sa naturang tulong teknikal na ibibigay ng NAPC ang ibang kinatawan ng mga batayang sektor sa bansa sa pamamagitan ng pagsasanay ukol sa paggawa at pagsulat ng activity proposal at balangkas konseptuwal.

Ito ay upang mas maisaayos at mas gawing komprehensibo ang pagpasa at paglapit ng mga proyekto sa mga tagapagpatupad na ahensya ng gobyerno upang maiahon sa kahirapan ang mga marginalized na sektor.