Ka Uper: Take on the Fish Challenge!

Ruperto "Ka Uper" Aleroza, NAPC Vice Chair for Basic Sectors, calls on 2016 aspirants to take on the fish challenge.

About 2,000 fisherfolk leaders on March 17 marched in Calamba, Laguna and laid down their three main agenda. These are: establishment of fisherfolk settlements and community fish landing centers in coastal communities, development of sustainable livelihoods that uses eco-friendly technologies and postharvest processing facilities, and effective fishery law enforcement through Bantay Dagat.

“Kaming mga mangingisda ang pinakamahirap na sektor, pero hindi kami lubusang nabibigyan ng pansin ng gobyerno. Ngayon, hinahamon namin ang mga kumakandidato na iangat ang antas ng aming pamumuhay,” said Ruperto “Ka Uper” Aleroza, NAPC Vice Chair for the Basic Sectors.

“Meron na ngang programa para sa mga mangingisda, tulad ng fisherfolk settlement, at handa rin naman ang mga mangingisda na lumipat sa mas ligtas na lugar na malapit sa dagat. Pero nakakalungkot dahil hindi pa rin ito ganap na naipapatupad,” Aleroza added.

Aleroza, along with fisherfolk leaders, urged national and local candidates to make fisheries and fisherfolk issues their top agenda and, if elected, they should have the political will to pursue their plans.