Forum on Teenage Pregnancy

Alam n'yo ba noong 2018 ay nakapagtala ng 62,341 na mga menor de edad na nagsilang ng sanggol at dahil sa mataas na bilang ng mga kabataan na nagbubuntis ng maaga - ito ay idineklarang "national social emergency" ng pamahalaan.
TInataya rin na sa pagtatapos ng  taong ito, nasa higit 160,000 na kabataan ang magiging "heads of families'.
 
Halina at palalimin natin ang ating kaalaman hinggil sa teenage pregnancy at alamin ang mga programa ng gobyerno at iba't ibang sektor upang harapin ito, dumalo sa Tatay na si Totoy, Nanay na si Nene: Forum on Teenage Pregnancy sa ika-25 ng Agosto 2021 mula 9:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon.

 
Related Basic Sectors: