Ang mensahe ni NAPC Secretary at Lead Convenor Noel K. Felongco para sa Pagdiriwang ng Araw ng mga Manggagawa:

Hamon ng Pagkakaisa sa Pagdiriwang ng Araw ng Paggawa

Habang nilalabanan ng bansa ang pagkalat ng sakit na COVID-19 at habang patuloy na nagpapakita ang bawat Pilipino ng pagkakaisa at katatagan sa gitna ng pagpapatupad ng ‘community quarantine’, ating ipagdiwang at gunitain ang araw ng ating mga bayani na mga manggagawa.

Atin pong tandaan na kung wala po ang ating mga manggagawang Pilipino, wala rin po ang bansang Pilipinas. Ito ay ang katotohan na higit pang binibigyang-diin ngayong sa panahon ng ‘national emergency’ at patuloy nitong pinapaalala sa atin na kung wala ang ating mga manggagawa na nananatili sa harapan ng laban na ito ay hindi nating matutugunan ang ating mga pangangailangan. 

Gayunpaman, sa gitna ng ating pagdiriwang ay marami sa ating mga manggagawa sa gobyerno ang humaharap sa panganib na dulot ng pagpapatupad ng mga ‘austerity measures’ kung saan kinakailangang itigil muna ang pagtanggap at magbawas ng mga kontraktwal at job order na empleyado upang mapaglaanan ng sapat na pondo ang pagsugpo sa COVID-19 sa bansa. 

Ang Contractual Workers Welfare Association of the National Anti-Poverty Commission (CWWA-NAPC) at NAPC Contract of Service Employee Association (COSEA) ay nagpadala ng mga opisyal na kasulatan sa Department of Budget and Management upang muling isaalang-alang ang implementasyon nito dahil ang Komisyon ay nagsisilbi upang ipaglaban ang mga karapatan at kapakanan ng mga mahihirap at upang magbigay ng mga kailangang mekanismo lalo’t higit ngayong sa ‘pretext’ ng panibagong karaniwan o ‘New Normal’.

Sa ilalim ng krisis na ito , tayo bilang mga Pilipino ay akma lamang na magkaisa, kailangang magkabit-bisig upang malagpasan ang pag-atake ng COVID-19 at ang mga posibleng epekto ng kasunod na pagpapatupad ng ‘community quarantine’ sa lahat ng mga industriya. 

Atin pong  palawigin ang kooperasyon at pagkaaisa sa panahon ng krisis na ito. Ang kaya lamang gawin ng gobyerno ay ang mabawasan ang pagkalat nito. Tayo bilang mga Pilipino ay kailangang gawin  rin natin ang ating mahalagang bahagi sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na ugnayan at pagturing bilang mga tunay na kapatid at kapamilya sa ating kapwa. At sa pamamagitan ng pagkakabuklod-buklod ng taumbayan at ng pamahalaan, na siyang tunay na pagpapakita ng whole-of-nation approach, ay kaya nating mapagtagumpayan ang ating mga paghihirap sa ganitong panahon. Higit sa lahat, akin pong hinihimok ang lahat na bilang isang bansa ay patuloy na manalangin sa Poong Maykapal para sa solusyon na tuluyan nang makakapuksa sa ating kalaban na hindi nakikita at upang matuldukan na ang pandemiyang ito. 

Kami sa  National Anti-Poverty Commission ay bibit ang pagkakaisa ng ating mga sektor na siyang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa kanila sa panahon ng panibagong karaniwan. Ating ipagdiwang ang araw ng ating mga manggagawa kalakip ang kanilang kaisipan upang patuloy na magkapit-bisig para sa muling pagbangon ng ating bansang Pilipinas.

One with the Filipino Working Class. One with the Filipino People. We will heal as one.                                                                                                              

 

ATTY. NOEL K. FELONGCO
Secretary/Lead Convenor