Lubos na nakikiisa ang Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan sa pagdiriwang ngayong Agosto 2022 ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang “Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha.”

Sama-sama nating mahalin at tangkilikin ang ating wikang Filipino at iba pang mga wika sa ating bansa na nagpapayaman dito.

Mabuhay ang Wikang Filipino at ang mga Wikang Katutubo!

#Agosto2022
#BuwanNgWikangPambansa

Follow us for more on facebook.com/NAPC.PH